Vi söker nya lärare inför höstterminen

Har du pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att jobba med barn? Svenska skolföreningen i Nederländerna har funnits i över 50 år. Vi bedriver kompletterande svenskundervisning i åldrarna 6-12 år. För närvarande har vi grupper i Amsterdam, Utrecht, Den Haag och Eindhoven.

Vi söker lärare, för grupperna i Utrecht och Den Haag, till läsåret 23/24 som startar efter sommarlovet. Dessa lektioner hålls på torsdagar, i Utrecht 16.00-18.00 och i Den Haag 16.30-18.30.

Syftet med lektionerna är att utveckla barnens svenska läs- och skrivkunskaper, men framförallt att ge barnen chans att prata och umgås på svenska och samtidigt få grundläggande inblick i svensk kultur och historia. Vår undervisning följer skolverkets kursplaner för kompletterande svenskundervisning. 

Arbetet innebär att hålla två timmars lektion i veckan, vid 26 tillfällen per läsår. Alla städernas grupper, inklusive lärare, har dessutom ett gemensamt Luciafirande och en sommarskolavslutning, vilka ofta infaller på helger. Två gånger om året har vi lärarmöte, då också på en helg. 

Är du intresserad? Hör gärna av dig till vår ordförande Henrik Enkel Larsson svenskaskolannl.ordf@gmail.com eller till vår huvudlärare Marie Niesink svenskaskolannl.hlarare@gmail.comför mer information om tjänsterna.

Läs mer om Svenska skolföreningen i Nederländerna  på https://www.svenskaskolforeningen.nl.

Öppna ansökningar till övriga grupper, samt fasta vikarier är också välkomna. Lön enligt överenskommelse.