Barn sökes till Eindhoven

Vi söker barn till vår skolgrupp i Eindhoven för läsåret 2024-2025

*********************************************************************

Bor du i Eindhoven eller i närheten och har barn i skolåldern?

Svenska skolföreningen i Nederländerna söker fler barn till läsåret 2024-2025. Undervisningen är för svenskspråkiga barn i åldern 6-18 och sker på måndagar 16-18. För att en elev ska få delta i den kompletterande undervisningen måste minst en vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet.

För anmälan och mer information kan du titta på vår hemsida https://www.svenskaskolforeningen.nl/anmalan/ eller skriva till oss på svenskaskolannl.sekr@gmail.com. Har du några frågor om gruppen är du välkommen att ringa till Marie, vår lärare på plats, på telnr. 06-55687915.

Barn sökes till Utrecht

Vi söker barn till vår skolgrupp i Utrecht för läsåret 2024-2025
*********************************************************************
Bor du i Utrecht eller i närheten och har barn i skolåldern?

Svenska skolföreningen i Nederländerna söker fler barn till läsåret 2024-2025. Undervisningen är för svenskspråkiga barn i åldern 6-18 och sker på torsdagar 16-18. För att en elev ska få delta i den kompletterande undervisningen måste minst en vårdnadshavare vara svensk medborgare och svenska ska vara ett levande språk i hemmet.

För anmälan och mer information kan du titta på vår hemsida https://www.svenskaskolforeningen.nl/anmalan/ eller skriva till oss på svenskaskolannl.sekr@gmail.com.

Vi söker nya lärare inför höstterminen

Har du pedagogisk utbildning eller erfarenhet av att jobba med barn? Svenska skolföreningen i Nederländerna har funnits i över 50 år. Vi bedriver kompletterande svenskundervisning i åldrarna 6-12 år. För närvarande har vi grupper i Amsterdam, Utrecht, Den Haag och Eindhoven.

Vi söker lärare, för grupperna i Utrecht och Den Haag, till läsåret 23/24 som startar efter sommarlovet. Dessa lektioner hålls på torsdagar, i Utrecht 16.00-18.00 och i Den Haag 16.30-18.30.

Syftet med lektionerna är att utveckla barnens svenska läs- och skrivkunskaper, men framförallt att ge barnen chans att prata och umgås på svenska och samtidigt få grundläggande inblick i svensk kultur och historia. Vår undervisning följer skolverkets kursplaner för kompletterande svenskundervisning. 

Arbetet innebär att hålla två timmars lektion i veckan, vid 26 tillfällen per läsår. Alla städernas grupper, inklusive lärare, har dessutom ett gemensamt Luciafirande och en sommarskolavslutning, vilka ofta infaller på helger. Två gånger om året har vi lärarmöte, då också på en helg. 

Är du intresserad? Hör gärna av dig till vår ordförande Henrik Enkel Larsson svenskaskolannl.ordf@gmail.com eller till vår huvudlärare Marie Niesink svenskaskolannl.hlarare@gmail.comför mer information om tjänsterna.

Läs mer om Svenska skolföreningen i Nederländerna  på https://www.svenskaskolforeningen.nl.

Öppna ansökningar till övriga grupper, samt fasta vikarier är också välkomna. Lön enligt överenskommelse.

Vi söker lärare till vår grupp i Haag

Inför vårterminen 2019 söker vi en utbildad lärare till undervisningen i kompletterande svenska i Haag.

Kompletterande svensk undervisning övervakas och subventioneras av svenska Skolverket. Vår undervisning följer skolverkets nya kursplaner för kompletterande svensk undervisning.

Vi söker en lärare till vår grundskolegrupp i Haag med barn mellan 6-12 år, som träffas en gång i veckan, undervisningen är på måndagar 16.30-18.30.

Lön enligt överenskommelse.

Är du lärare eller har du annan pedagogisk utbildning och erfarenhet av att jobba med barn så hör gärna av dig till vår ordförande Henrik, 06 19329767 eller via mail svenskaskolannl.ordf@gmail.com för mer information.