Grupper

Svenska Skolföreningen i Nederländerna anordnar skol- samt förskoleundervisning för svenska och svenskspråkiga barn. Detta är ett utmärkt sätt för barnen att lära känna andra svenskspråkiga barn och att använda och utveckla språket.

Skolgrupper

Skolgrupper riktar sig till barn mellan 6-13 år och finns för närvarande i Amsterdam, Eindhoven, Den Haag och Utrecht. Det krävs minst 7 elever från 6 år för att undervisningen ska kunna starta. Undervisningen består av 28 lektioner per år, 2 timmar per vecka. Om det inte finns någon grupp där du bor, men du tror att det kan finnas tillräckligt med barn för att starta en grupp (det behövs minst 7 elever som är 6 år eller äldre), kontakta oss!

Förskolegrupper

Förskolegrupperna vänder sig till barn mellan 4 och 6 år. Förskolegruppen har 28 lektioner per år, 2 timmar per vecka. Förskolegruppen finns i Amsterdam och träffas på samma tid och plats som skolgruppen. Det krävs minst 8 elever för att kunna driva en förskolegrupp. Om det inte finns någon grupp där du bor, men du tror att det kan finnas tillräckligt med barn för att starta en grupp (det behövs minst 8 elever som är 4 år – 6 år), kontakta oss!