Skolstart 2022

Välkomna tillbaka till ännu ett nytt läsår hos Svenska skolföreningen i Nederländerna! Det är kul att se ett fortsatt stort intresse för våra klasser som snart kommer att dra igång igen efter ett välförtjänt sommarlovet. Tid och plats är den samma som föregående läsår och om någon skulle vara osäker så finns den alltid att nå under info-fliken för våra grupper.