Lucia och Julavslutning

I år är vi väldigt glada över att kunna genomföra det årliga Luciatåget i samarbete med Svenska kyrkan i Nederländerna. Ett stort tack till all som kunde delta på plats eller via länk. Vi på Svenska Skolföreningen önskar alla barn och föräldrar en god jul och gott nytt år! På återseende i januari när vårterminen börjar.