Covid restriktioner i Amsterdam

Corona – Informationen nedan har alla fått via mail men vi publicerar det även här om någon skulle ha missat det.

Smittspridningen är långt ifrån över och när vi hämtar och lämnar på skolan i Amsterdam behöver vi vara lite extra noga för att inte riskera någon smittspridning som också kan sätta undervisningen på skolan i fara. För att undvika trängsel på skolgården har vi därför tillsammans med rektorn på skolan satt upp nya regler för hämta och lämna:
– Håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra vuxna.- Skolgruppen (Jonathan) hämtar och lämnar vid bakre ingången. Dit kommer ni genom att gå motsols runt skolan (högervarv). Start klockan 16.00. Och slut klockan 18.00- Förskolegruppen samlas vid huvudentrén. Start klockan 16.05 och slut klockan 17.50.- Lämna skolgården så snart ni har lämnat/hämtat era barn. Undantag för de som har barn i båda grupperna, de får vänta på baksidan av skolgården efter att ha hämtat från förskolegruppen. Glöm inta att hålla avstånd.- Lärarna måste bära munskydd i skolbyggnaden, undantaget det egna klassrummet.

Corona English version The spread of infection is far from over and when we pick-up and dropoff at the school in Amsterdam, we need to be a little extra careful so as not to risk any spread of infection that can also put teaching at school in danger. To avoid crowding on the schoolyard, we have therefore, together with the principal at the school, set up new rules for pick-up and drop-off:
– Keep your distance, 1.5 meters, to other adults.- The school group (Jonathan) picks up and drops off at the rear entrance. You get there by walking counterclockwise around the school (right turn). Start at 16.00. And end at 18.00- The preschool group gathers at the main entrance. Start at 16.05 and end at 17.50.- Leave the schoolyard as soon as you have left / picked up your children. Exceptions for those who have children in both groups, they can wait at the back of the schoolyard after picking up from the preschool group. Do not forget to keep your distance.- Teachers must wear face-masks in the school building, with the exception of their own classroom.