Återuppstart av fysiska lektioner

Vi kommer under denna veckan successivt att starta upp med fysiska lektion igen. Eindhoven och Den Haag kommer vara först ut följt av skolgruppen i Amsterdam. Förskolegruppen kommer att få vänta tills efter majlovet med sin start. Informationen har vid tidigare tillfälle meddelats till alla föräldrar via Whatsapp. Vi önskar alla välkomna tillbaka och hoppas nu att vi ska kunna fortsätta hädanefter utan några mer avbrott.

Årsmötet avslutat

Den 31 mars hade skolföreningen sitt årsmöte. De beslut som är av intresse för er som funderar på att börja till hösten finns sammanfattade nedan.

Inför hösten kommer vi ta emot anmälningar för grupperna i Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Eindhoven och Utrecht. Tid och plats finns angivet på sidan för varje grupp eller i FAQ.

Det krävs minst 7 elever som har fyllt 6 år för att vi ska kunna starta en skolgrupp. Årsavgiften för våra skolgrupper är 250 euro.

Årsavgiften för förskolegruppen (som för tillfället endast finns i Amsterdam) är 350 euro.

Vi kommer inte att starta någon distansundervisning eftersom föreningen inte beviljas statsbidrag för en sådan grupp. Dessutom finns det andra onlinekurser i svenska tillgängliga.

PÅSK!

Årets påskfirande kommer resultera i ledighet för Den Haag och Eindhoven som har lektion på måndagar. För att följa de Nederländska skolorna så är lektionen på måndagen den 5 april inställd. Amsterdam, som har sin undervisning på tisdagar berörs inte av ledigheten för låst. Nästa gång som det blir avbrott i vår undervisning är vid Majlovet.

Årsmöte

Svenska skolföreningen kommer att ha sitt årsmöte onsdagen den 31 mars, klockan 20:00. Information om hur man deltar har skickats ut till alla medlemmar. Har du som medlem inte fått någon inbjudan så kontakta oss via mail.

Voorjaarsvakantie (sportlov)

Eindhoven har precis avslutat sin vecka av sportlov medans Amsterdam och Den Haag kommer att ha sportlov följande vecka (22-28 februari). Vår undervisning har därmed uppehåll under den veckan som det är lov i den Nederländska grundskolan och fortsätter sedan veckan efter. Vi önskar alla barn och föräldrar ett trevligt sportlov!

Uppdatering av restriktionerna för Nederländska skolor

Vi kommer att fortsätta med onlinelektioner för våra skolgrupper och hålla förskolegruppen stängd med förhoppningar om att kunna öppna så snart som möjligt. efter att den Nederländska regeringen har börjat lätta på sina restriktioner.
Under rådande restriktioner är BSO inte tillåtet att hålla öppet för att barn från olika klasser inte ska blandas med varandra. Vi kan därmed inte heller ha någon fysisk undervisning så länge som den restriktionen gäller.

Skolstart vårterminen 2021

Skolföreningen kommer att börja med vårens undervisning under vecka 4 (måndag den 25:e januari för Den Haag och Eindhoven, och Tisdagen den 26:e januari för Amsterdam). Denna skolstart kommer ske oavsett om vi får tillgång till våra skollokaler eller ej, vilket innebär att undervisningen kan komma att ske online. Vi har skickat ut mail till samtliga föräldrar med mer utförliga instruktioner.

Den 10:e mars har vi årsmöte och hoppas att så många som möjligt ska kunna närvara. En officiell inbjudan kommer skickas ut till våra medlemmar när det närmar sig det aktuella datumet.

Har du barn som går i skolföreningen och vill fortsätta nästa höst så vänligen meddela detta till svenskaskolannl.sekr@gmail.com och om du har barn som vill börja ta del av vår undervisning när det nya läsåret startar till hösten så anmäl det HÄR.

Anmälan 2021

Vi har nu haft Julavslutning i samtliga klassar! För dig som har barn i åldern 4-6 år (förskolan) eller 7-11 år (skolan) och vill vara med nästa läsår som startar till hösten så går det bra att anmäla sig redan nu här på vår hemsida. Du kan se vilka grupper som finns var samt tider för dessa under rubriken grupper.

Julavslutning

Nästa vecka är det Julavslutning för våra skol-och förskolegrupper. I normala falla så brukar detta innebära ett Luciatåg där föräldrarna är inbjudna att se på men under rådande omständigheter så har vi tänka nytt. I Amsterdam och den har kommer vi därför ha ett Luciatåg som filmas av lärarna och i Eindhoven är det en Julpjäs online som har fått bli lösningen. Vi hoppas att detta är bra alternativ i väntan på att vi kan återgå till det normala.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar

Svenska Skolföreningen

Covid restriktioner i Amsterdam

Corona – Informationen nedan har alla fått via mail men vi publicerar det även här om någon skulle ha missat det.

Smittspridningen är långt ifrån över och när vi hämtar och lämnar på skolan i Amsterdam behöver vi vara lite extra noga för att inte riskera någon smittspridning som också kan sätta undervisningen på skolan i fara. För att undvika trängsel på skolgården har vi därför tillsammans med rektorn på skolan satt upp nya regler för hämta och lämna:
– Håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra vuxna.- Skolgruppen (Jonathan) hämtar och lämnar vid bakre ingången. Dit kommer ni genom att gå motsols runt skolan (högervarv). Start klockan 16.00. Och slut klockan 18.00- Förskolegruppen samlas vid huvudentrén. Start klockan 16.05 och slut klockan 17.50.- Lämna skolgården så snart ni har lämnat/hämtat era barn. Undantag för de som har barn i båda grupperna, de får vänta på baksidan av skolgården efter att ha hämtat från förskolegruppen. Glöm inta att hålla avstånd.- Lärarna måste bära munskydd i skolbyggnaden, undantaget det egna klassrummet.

Corona English version The spread of infection is far from over and when we pick-up and dropoff at the school in Amsterdam, we need to be a little extra careful so as not to risk any spread of infection that can also put teaching at school in danger. To avoid crowding on the schoolyard, we have therefore, together with the principal at the school, set up new rules for pick-up and drop-off:
– Keep your distance, 1.5 meters, to other adults.- The school group (Jonathan) picks up and drops off at the rear entrance. You get there by walking counterclockwise around the school (right turn). Start at 16.00. And end at 18.00- The preschool group gathers at the main entrance. Start at 16.05 and end at 17.50.- Leave the schoolyard as soon as you have left / picked up your children. Exceptions for those who have children in both groups, they can wait at the back of the schoolyard after picking up from the preschool group. Do not forget to keep your distance.- Teachers must wear face-masks in the school building, with the exception of their own classroom.