Anmälning inför läsåret 2020-2021

Har ni inte anmält era barn inför höstens termin så är ni välkomna att göra det nu. Vi är även tacksamma om alla som vill fortsätta från tidigare läsår meddelar oss det. Exakt datum för terminsstaren kommer medelas snarast.

Vi planerar att ha skolgrupper (för barn mellan 7-13 år) i Amsterdam, Den Haag och Eindhoven. Förskolegruppen planeras att flyttas från Amstelveen till Amsterdam eftersom ISA inte lånar ut sina lokaler till externa verksamheter pga. Covid 19.

Skolgrupperna har lektioner på 2h per vecka och kommer att kosta totalt 410 euro (150 euro i medlemsavgift och 260 euro i lektionsavgift) baserat på 6 elever per klass. När vi under hösten vet det exakta elevantalet så kan vi kompensera de grupper som har betalat mer än vad som behövs för att täcka undervisningens kostnader. Lektionsavgiften kommer beroende av antalet elever i varje grupp att avta enligt tabellen nedan.

Antal elever Lektionsavgift
6 260
7 180
8 120
9< 100

Förskolegruppen har lektioner på 1,5h per vecka och kommer att kosta totalt 350 euro (150 euro i medlemsavgift och 200 euro i lektionsavgift) och det är ett minimum på minst 8 elever för att starta terminens undervisning.