Utvärdering 2023 – 2024

Utvärdering 2023 – 2024

Vi vill gärna höra dina åsikter om vår verksamhet, så att vi kan bli ännu bättre på att ge våra barn kompletterande undervisning i svenska.

Nedanstående enkät kommer att behandlas konfidentiellt, men om du har kommentarer som gäller ditt barns specifika grupp hjälper det förstås om du uppger vilken grupp ditt barn går i.

1) Vad tycker du fungerar bra med Svenska skolan?
(flera alternativ möjliga)
2) Vad tycker du kan bli bättre?
(flera alternativ möjliga)
3) Vi tänker fortsätta med Svenska skolan nästa läsår (ej bindande)