FAQ

Vilka veckodagar ses ni? 

Förskolegruppen Amsterdam – tisdagar 16:00-18:00

Skolgruppen Amsterdam tisdagar 16:00-18:00

Skolgruppen Eindhoven måndagar 16:00-18:00

Skolgruppen Den Haag torsdagar 16:30-18:30

Skolgruppen Utrecht torsdagar 16:00-18:00

Vem kan gå i svenska skolföreningens förskolegrupp?

Elever som har fyllt fyra år och därmed börjat i den holländska grundskolan innan kursstarten i augusti/september. Eleven kan sedan gå i förskolegruppen tills att de är redo för undervisningen som ges i skolgruppen. Eleven måste även dagligen använda det svenska språket i hemmet för att kunna förstå och följa med i den undervisning som ges.

Vem kan gå i svenska skolföreningens skolgrupp?

Elever från 6 år som börjat läsa och skriva samt använder det svenska språket i hemmet. För att kunna följa med i undervisningen krävs att eleven förstår och kan prata svenska när de börja i skolgruppen. Elever kan sedan gå i skolgruppen tills att de når tonåren (beroende på kunskapsnivå och intresse).

Hur ser terminen ut? 

Skolföreningens verksamhet följer i princip den holländska och svenska skolkalendern gällande lov och helgdagar och varje nytt läsår börjar i augusti/september. Alla grupper har 28 lektioner per år.

Hur kan jag anmäla mitt barn?

Anmälan görs genom anmälningsformuläret på svenska skolföreningens hemsida som är öppen året runt. Eftersom läsåret börjar på hösten så görs anmälan förslagsvis under vårterminen. 

Vad fokuserar ni på i er undervisning? 

Undervisningen fokuserar på komplimenterande svenskundervisning för barn som redan pratar svenska dagligen i hemmet. Undervisningstimmarna räcker inte för att lära ut svenska till elever som saknar förkunskaper. Undervisningen gör det möjligt för eleverna att utveckla redan befintliga språkkunskaper och träffa andra barn som befinner sig på samma nivå i sin språkutveckling. 

Undervisningen är komplimenterande till den dagliga lokala grundskolan och kan tillsammans bidra till att svenska barn lättare kan utveckla eller bibehålla sina språkkunskaper vid flytt till eller från det svenska skolsystemet.

För samtliga grupper ingår även ett Luciafirande i samband med avbrott för jullov samt en skolavslutning i början av sommaren.

Vad kostar det?

Skolgruppen har 28 lektioner per år, 2h per vecka. Inför läsåret 2022-2023 är avgiften för hela läsåret 250 euro/elev. Avgiften ska vara föreningen till handa innan skolstarten och betalas ej tillbaka vid utebliven skolstart (från elevens sida). Skulle föreningen vara tvungen att ställa in lektioner som inte kan kompenseras vid ett senare tillfälle så återbetalas avgiften för den uteblivna lektionen.

Förskolegruppen (för barn mellan 4-6 år) har 28 lektioner per år, 2h per vecka och kommer att kosta totalt 250 euro. Det är ett minimum på minst 8 elever för att starta ett nytt läsår. Föreningen får inget statsbidrag för barn under 6 år vilket medför att avgiften för förskolegruppen är högre än för skolgruppen. Avgiften ska vara föreningen till handa innan skolstarten och betalas ej tillbaka vid utebliven skolstart (från elevens sida). Skulle föreningen vara tvungen att ställa in lektioner som inte kan kompenseras vid ett senare tillfälle så återbetalas avgiften för den uteblivna lektionen.

Kan svenska skolföreningen vara tentavakt?

Nej, tyvärr har vi ingen personal tillgänglig utanför eller under vår undervisningstid.

Vad finns det för möjligheter att jobba hos svenska skolföreningen?

Skolföreningen är alltid intresserad av att komma i kontakt med nya lärare som är tillgängliga i Nederländerna. Föreningen är dock ideell och lärarna är betalda för det specifika undervisningstillfället plus eventuella resekostnader, vilket innebär att det inte finns någon heltidstjänst.

Kan svenska skolföreningen ge råd inför flytt till Nederländerna?

Vi kan tyvärr inte bidra med personliga råd om vart man bör bo eller vad som behövs för att flytta till Nederländerna. Vi föreslår att du söker på internet efter svar på dessa frågor. Det finns flera sidor och forum specialiserade på att flytta till Nederländerna samt ge den information som du kan tänkas behöva.

https://www.expatica.com/nl/

https://www.internations.org/go/moving-to-the-netherlands

https://movetonetherlands.com/study_work.html

https://www.expatarrivals.com/europe/netherlands/pros-and-cons-moving-netherlands