FAQ

Vilka veckodagar ses ni? 

Förskolegruppen Amstelveen – Onsdagar 16:15-17:45

Skolgruppen Amstelveen onsdagar 16:15-18:15

Skolgruppen Eindhoven måndagar 16:00-18:00

Skolgruppen Amsterdam tisdagar 16:00-18:00

Skolgruppen Den Haag måndagar 16:30-18:30

Vem kan gå i svenska skolföreningens förskolegrupp?

Elever som har fyllt fyra år och därmed börjat i den holländska grundskolan innan kursstarten i septermber. Eleven kan sedan gå i förskolegruppen tills att de är redo för undervisningen som ges i skolgruppen. Eleven måste även dagligen använda eller exponeras för det svenska språket i hemmet för att kunna förstå och följa med i den undervisning som ges.

Vem kan gå i svenska skolföreningens skolgrupp?

Elever som är från 6-7 år och börjat läsa och skriva samt använder det svenska språket i hemmet. Det krävs att elever förstår och kan prata svenska när de börja i skolgruppen för att kunna följa med i undervisningen. Elever kan sedan gå i skolgruppen till att de når tonåren (beroende på kunskapsnivå och intresse).

Hur ser terminen ut? 

Skolföreningens verksamhet följer i princip den holländska och svenska skolkalendern gällande lov och helgdagar och varje nytt läsår börjar i september.

Hur kan jag anmäla mitt barn?

Anmälan görs genom anmälningsformuläret på svenska skolföreningens hemsida som är öppen året runt. Eftersom läsåret börjar på hösten så görs anmälan förslagsvis under vårterminen. 

Vad fokuserar ni på i er undervisning? 

Undervisningen fokuserar på komplimenterande svenskundervisning för barn som redan pratar svenska dagligen i hemmet. Undervisningstimmarna räcker inte för att lära ut svenska till elever som saknar förkunskaper. Undervisningen gör det möjligt för eleverna att utveckla redan befintliga språkkunskaper och träffa andra barn som befinner sig på samma nivå i sin språkutveckling. 

Undervisningen är komplimenterande till den dagliga lokala grundskolan och kan tillsammans bidra till att svenska barn lättare kan utveckla eller bibehålla sina språkkunskaper vid flytt till eller från det svenska skolsystemet.

För samtliga grupper ingår även ett Luciafirande i samband med avbrott för jullov samt en skolavslutning i början av sommaren.

Vad kostar det?

För elever som har åldern inne för att gå i skolgruppen så finansieras undervisningen av en årsavgift på cirka XXX vilket kan komma att justeras årligen beroende på antalet elever samt statligt bidrag. Detta gäller endast elever som är svenska medborgare vilket innebär att en extra avgift kan krävas av elever som inte gör att föreningen blir berättigad det statligt bidrag.

För de elever som går i förskolegruppen så är kostnaden cirka XXXX vilket kan komma att justeras årligen beroende på antalet elever. För dessa elever får föreningen inget statligt bidrag vilket medför en högre skolavgift jämfört med skolgruppen.

Kan svenska skolföreningen vara tentavakt?

Nej, tyvärr har vi ingen personal tillgänglig utanför eller under vår undervisningstid.

Vad finns det för möjligheter till att jobba hos svenska skolföreningen?

Skolföreningen är alltid intresserad i att komma i kontakt med nya lärare tillgängliga i Nederländerna. Föreningen är dock ideell och lärarna är betalda för det specifika undervisningstillfället plus eventuella resekostnader, vilket innebär att det inte finns någon heltidstjänst.

Kan svenska skolföreningen ge råd inför flytt till Nederländerna?

Vi kan tyvärr inte bidra med personliga råd om vart man bör bo eller vad som behövs för att flytta till Nederländerna. Vi föreslår att du söker på internet efter svar på dessa frågor. Det finns flera sidor och forum specialiserade på att flytta till Nederländerna samt ge den information som du kan tänkas behöva.

https://www.expatica.com/nl/

https://www.internations.org/go/moving-to-the-netherlands

https://movetonetherlands.com/study_work.html

https://www.expatarrivals.com/europe/netherlands/pros-and-cons-moving-netherlands

Rulla till toppen