Covid restriktioner i Amsterdam

Corona – Informationen nedan har alla fått via mail men vi publicerar det även här om någon skulle ha missat det.

Smittspridningen är långt ifrån över och när vi hämtar och lämnar på skolan i Amsterdam behöver vi vara lite extra noga för att inte riskera någon smittspridning som också kan sätta undervisningen på skolan i fara. För att undvika trängsel på skolgården har vi därför tillsammans med rektorn på skolan satt upp nya regler för hämta och lämna:
– Håll alltid minst 1,5 meters avstånd till andra vuxna.- Skolgruppen (Jonathan) hämtar och lämnar vid bakre ingången. Dit kommer ni genom att gå motsols runt skolan (högervarv). Start klockan 16.00. Och slut klockan 18.00- Förskolegruppen samlas vid huvudentrén. Start klockan 16.05 och slut klockan 17.50.- Lämna skolgården så snart ni har lämnat/hämtat era barn. Undantag för de som har barn i båda grupperna, de får vänta på baksidan av skolgården efter att ha hämtat från förskolegruppen. Glöm inta att hålla avstånd.- Lärarna måste bära munskydd i skolbyggnaden, undantaget det egna klassrummet.

Corona English version The spread of infection is far from over and when we pick-up and dropoff at the school in Amsterdam, we need to be a little extra careful so as not to risk any spread of infection that can also put teaching at school in danger. To avoid crowding on the schoolyard, we have therefore, together with the principal at the school, set up new rules for pick-up and drop-off:
– Keep your distance, 1.5 meters, to other adults.- The school group (Jonathan) picks up and drops off at the rear entrance. You get there by walking counterclockwise around the school (right turn). Start at 16.00. And end at 18.00- The preschool group gathers at the main entrance. Start at 16.05 and end at 17.50.- Leave the schoolyard as soon as you have left / picked up your children. Exceptions for those who have children in both groups, they can wait at the back of the schoolyard after picking up from the preschool group. Do not forget to keep your distance.- Teachers must wear face-masks in the school building, with the exception of their own classroom.

Höstlov

Nu har det blivit dags för höstlov och våra skol- och förskolegrupper följer samma vecka för höstlovet som den lokala Holländska skolan gör. Det innebär att det inte kommer vara någon lektion för våra båda klasser i Amsterdam nästa Tisdag (13:e oktober). Den Haag och Eindhoven har sitt höstlov veckan efter så lektionen den 19:e oktober kommer att utebli. Vi kommer också att informera om detta i våra respektive whatsappgrupper för varje klass. Har du inte lagts till i någon grupp så vänligen informera er lärare om det.

Välkomna till det nya läsåret!

Vi på Svenska Skolföreningen önskar alla nya och gamla elever välkomna till det nya läsåret! Våra lektioner har redan startat i Den Haag och Eindhoven. Nästa vecka kommer vi även att dra igång med skolgruppen i Amsterdam. För de som väntar på att börja förskolan så kommer väntan tyvärr bli lite längre vilket vi informerat berörda om via email. Vi hoppas att alla ska trivas i våran förening och har ni frågor eller synpunkter så kan ni alltid höra av er till oss. Vi skulle även vilja passa på att informera om att vår förening behöver en kassör. Det administrativa arbetet i vår förening är ideellt så utan hjälp av föräldrar kan vi inte bedriva våran verksamhet!

Anmälning inför läsåret 2020-2021

Har ni inte anmält era barn inför höstens termin så är ni välkomna att göra det nu. Vi är även tacksamma om alla som vill fortsätta från tidigare läsår meddelar oss det. Exakt datum för terminsstaren kommer medelas snarast.

Vi planerar att ha skolgrupper (för barn mellan 7-13 år) i Amsterdam, Den Haag och Eindhoven. Förskolegruppen planeras att flyttas från Amstelveen till Amsterdam eftersom ISA inte lånar ut sina lokaler till externa verksamheter pga. Covid 19.

Skolgrupperna har lektioner på 2h per vecka och kommer att kosta totalt 410 euro (150 euro i medlemsavgift och 260 euro i lektionsavgift) baserat på 6 elever per klass. När vi under hösten vet det exakta elevantalet så kan vi kompensera de grupper som har betalat mer än vad som behövs för att täcka undervisningens kostnader. Lektionsavgiften kommer beroende av antalet elever i varje grupp att avta enligt tabellen nedan.

Antal elever Lektionsavgift
6 260
7 180
8 120
9< 100

Förskolegruppen har lektioner på 1,5h per vecka och kommer att kosta totalt 350 euro (150 euro i medlemsavgift och 200 euro i lektionsavgift) och det är ett minimum på minst 8 elever för att starta terminens undervisning.

Årsmöte 2020

Måndagen den 29 juni klockan 20.00 bjuder vi in till årsmöte till Svenska skolföreningen i Nederländerna. Mötet kommer till skillnad från tidigare år att hållas enbart via Skype. Vår ordförande har via mail skickat ut en länk till alla våra medlemmar och har du inte fått denna länk så vänligen hör av dig snarast så ska vi ordna det!

Vi söker ännu en ny kassör, som kommer att väljas in på årsmötet. I dessa tider sköts allt styrelse-arbete via länk (google docs, dropbox, Skype, WhatsApp) och det fungerar väldigt bra. Ungefär en gång i månaden har vi möte på kvällstid. Så avstånd är inte direkt något problem. Kassörsrollen är viktig, och det är naturligtvis bra om du har någon form av intresse eller erfarenhet av att bokföra, men framförallt är engagemang för skolföreningen det viktigaste. Om du har gjort en internetbetalning och öppnat ett exceldokument tidigare så löser vi resten. Du kommer att gå med i en styrelse (om vi sittande blir omvalda) med hittills 3 väldigt engagerade styrelsemedlemmar. Och det är också bra om styrelsen kan växa ytterligare med en eller två personer, så hör av dig vid minsta intresse så berättar vi gärna mer!


Oavsett om du kan engagera dig i styrelsen eller inte är det bra om du gör din röst hörd på mötet. Det är också väldigt bra om du i förväg kan anmäla om du kan vara med eller inte så att vi vet vilka som förväntas närvara och att allt fungerar som det ska (mail i spam, eller Skype-problem etc)

Skolavslutning och anmälan till höstterminen

Tyvärr så kan vi inte hålla en gemensam skolavslutning under 2020. Men våra lärare kommer eller har redan kontaktat våra elevers föräldrar angående en alternativ lösning på detta. Vi hoppas att det är för allas bästa och att ni får ett skönt sommarlov!

Vi skulle vara tacksamma om alla ni som har barn i svenska skolan och avser att fortsätta nästa år skickar in en ny anmälan genom hemsidans anmälningsformulär. Svenska skolförening är en ideell förening och i stort behov av sina medlemmar vilket utgörs av eleverna och deras föräldrar. För att kunna planera för kommande termins klasser så behöver vi i god tid veta hur många som avser att komma!

Information angående svenska skolföreningens inställda lektioner

De vanliga skolorna öppnar med halva klasser den 11 maj. Däremot så faller svenska skolan under så kallad konst- och kulturutbildning, precis som till exempel musiklektioner. Det betyder att våra lektioner så som vi är vana att ha dem är förbjudna till och med 19 maj. Hur det blir efter det är ännu osäkert. Vi följer utvecklingen och diskuterar med lärarna hur vi skulle kunna göra för att åtminstone kunna avsluta terminen på ett värdigt sätt.