Årsmöte 2020

Måndagen den 29 juni klockan 20.00 bjuder vi in till årsmöte till Svenska skolföreningen i Nederländerna. Mötet kommer till skillnad från tidigare år att hållas enbart via Skype. Vår ordförande har via mail skickat ut en länk till alla våra medlemmar och har du inte fått denna länk så vänligen hör av dig snarast så ska vi ordna det!

Vi söker ännu en ny kassör, som kommer att väljas in på årsmötet. I dessa tider sköts allt styrelse-arbete via länk (google docs, dropbox, Skype, WhatsApp) och det fungerar väldigt bra. Ungefär en gång i månaden har vi möte på kvällstid. Så avstånd är inte direkt något problem. Kassörsrollen är viktig, och det är naturligtvis bra om du har någon form av intresse eller erfarenhet av att bokföra, men framförallt är engagemang för skolföreningen det viktigaste. Om du har gjort en internetbetalning och öppnat ett exceldokument tidigare så löser vi resten. Du kommer att gå med i en styrelse (om vi sittande blir omvalda) med hittills 3 väldigt engagerade styrelsemedlemmar. Och det är också bra om styrelsen kan växa ytterligare med en eller två personer, så hör av dig vid minsta intresse så berättar vi gärna mer!


Oavsett om du kan engagera dig i styrelsen eller inte är det bra om du gör din röst hörd på mötet. Det är också väldigt bra om du i förväg kan anmäla om du kan vara med eller inte så att vi vet vilka som förväntas närvara och att allt fungerar som det ska (mail i spam, eller Skype-problem etc)

Skolavslutning och anmälan till höstterminen

Tyvärr så kan vi inte hålla en gemensam skolavslutning under 2020. Men våra lärare kommer eller har redan kontaktat våra elevers föräldrar angående en alternativ lösning på detta. Vi hoppas att det är för allas bästa och att ni får ett skönt sommarlov!

Vi skulle vara tacksamma om alla ni som har barn i svenska skolan och avser att fortsätta nästa år skickar in en ny anmälan genom hemsidans anmälningsformulär. Svenska skolförening är en ideell förening och i stort behov av sina medlemmar vilket utgörs av eleverna och deras föräldrar. För att kunna planera för kommande termins klasser så behöver vi i god tid veta hur många som avser att komma!

Information angående svenska skolföreningens inställda lektioner

De vanliga skolorna öppnar med halva klasser den 11 maj. Däremot så faller svenska skolan under så kallad konst- och kulturutbildning, precis som till exempel musiklektioner. Det betyder att våra lektioner så som vi är vana att ha dem är förbjudna till och med 19 maj. Hur det blir efter det är ännu osäkert. Vi följer utvecklingen och diskuterar med lärarna hur vi skulle kunna göra för att åtminstone kunna avsluta terminen på ett värdigt sätt.