Vi letar efter en ny kassör

Vi organiserar svensk undervisning på platser där behov och elevunderlag finns. För närvarande har vi grupper i Amstelveen, Eindhoven, Haag, Rotterdam och Utrecht.

Inför årsmötet kommer funktionen som kassör att bli ledig. Det här är kanske chansen som du alltid har väntat på!

Som kassör

  • organiserar och bibehåller du alla utgifter och inkomster.
  • förbereder du bokslut och budget inför årsmötet.

Är du intresserad och vill veta mer? Hör av dig till Signe Zeilich-Jensen, signe.z@xs4all.nl.